ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਕਰ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ – Famous anchor Sharanpreet Kaur who can speak Punjabi language and sweet dialects

ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਕਰ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ

Read more