ਇਕੱਲੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ-ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਸਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰ ਪਾਉਣ। 

 

Source Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *